Байдыбек ауданы білім бөлімі
» » Білім бөлімі конкурс жариялайды
» » Білім бөлімі конкурс жариялайды

  Білім бөлімі конкурс жариялайды


  Конкурс жариялайды


  Конкурс жариялаған орган атауы: Түркістан облысы, Бәйдібек аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесі.

  Конкурс жарияланған лауазымның атауы: ««Жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны директоры. 

  Орналасқан орны, білім беру мекемесінің толық атауы: Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы, «Жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы» мемлекеттік коммуналдық, қазыналық кәсіпорны.


  Лауазымға орналасу үшін кандидатқа қойылатын біліктілік талаптар: Жоғары  педагогикалық  білімі және білім беру ұйымдарындағы педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның ішінде басқарушылық қызметте кемінде бір жыл, бірінші немесе жоғары біліктілік санатының және (немесе) "педагог-сарапшы", "педагог-зерттеуші", "шебер-педагог" санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, ЖОО және әдістемелік қызмет қызметкерлерін қоспағанда)


  Лауазымдық міндеттері: Балаларға арналған қосымша бiлiм беру ұйымдарын ұйымның Жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқарады. Мәдени-демалыс қызметі, дене шынықтыру және спортты дамыту саласындағы әлеуметтік, қосымша білім беретін, коммуникативті қызметтерді көрсету бойынша құрылымдық бөлімшелердің жұмысы мен өзара әрекетін ұйымдастырады.

        Басқарудың заманауи әдістері негізінде жұмысты болжайды және жоспарлайды. Шағын аудандарды дамытудың әлеуметтік-педагогикалық бағдарламаларын әзірлеуді және бекітуді ұйымдастырады. Білім беру сапасын бақылауды жүзеге асырады, білім беру процесі кезінде ұйымның білім алушыларының және қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығына қажетті жағдай жасайды. Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады.

        Білім беру және тәрбиелеу мәселелері бойынша алыс және жақын шетелдер балаларына арналған қосымша білім беру ұйымымен өзара тиімді ынтымақтастықты кеңейту бойынша шараларды жүзеге асырады, заманауи ақпараттық технологияларды белсенді пайдаланады және дамытады. Басқару құрылымын анықтайды, балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының қаржы-шаруашылық қызметін басқаруды жүзеге асырады. Білім алушылар контингентін қалыптастырады. Педагогикалық қызметкерлер мен әдістемелік бірлестіктер жұмысын үйлестіреді, қамқоршылық кеңес пен қоғамдық ұйымдар, оның ішінде балалар ұйымдары қызметіне ықпал етеді.

        Есепті, оқу-материалдық базаларды сақтауды және толықтыруды, санитарлық-гигиеналық режим, еңбекті сақтау және техника қауіпсіздігі қағидаларын сақтауды қамтамасыз етеді. Педагогикалық кадрлар мен қосалқы персоналдарды іріктеу және орналастыруды жүзеге асырады, олардың кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды.

        Жұртшылықпен байланысты жүзеге асырады, білім алушылардың ата-аналарымен (оларды алмастырушы тұлғалармен) жұмысты үйлестіреді. Есептілікті дайындау және қажетті ұсынысты қамтамасыз етеді. Барлық органдарда ұйымның мүддесін қорғайды және Қазақстан Республикасы заңнамаларында тыйым салынбаған өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

        Бiлуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы", "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы" Заңдарын және білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін анықтайтын басқа да нормативтік құқықтық актілерді, балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары жұмысының бейіні және оның ерекшеліктерін, жасөспірім және жеткіншек жастағы психологияның жас ерекшеліктерін, әртүрлі әлеуметтік ортадағы психология, әлеуметтану және жұмыс ерекшелігін, жалпы және отбасы педагогикасының негіздерін, экстремальді жағдайларды анықтау әдістерін, жасөспірімдер мен жастар үшін консультациялар жүргізу әдістерін, қиын жасөспірімдермен және жастармен жұмысты ұйымдастыру, педагогика, педагогикалық психологияны, педагогикалық ғылым мен практика жетістіктерін, экономика, қаржы-шаруашылық қызметі, еңбек туралы заңнамаларын, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі, өртке қарсы күрес нормалары мен ережелерін, санитарлық ережелер мен нормаларды.


  Лауазымдық жалақы мөлшері: Еңбек өтіліне сәйкес 113393 тенгеден - 137483 тенгеге  дейін.


  Конкурс өткізу орны және күні: Бәйдібек аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесі.

                                                           2019 жылдың  25-30 қараша аралығы. 

  Конкурсқа қатысуға өтінімді беру мерзімі мен оның қабылдау орыны:

        Хабарландыру жарияланған күннен бастап 7 жұмыс күнінен кешіктірілмей Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы, Т.Тасболатұлы көшесі № 1 үй, 2-қабат аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің  №28 бөлмесінде қабылданады. Анықтама телефондары: 8/72548/ 2-15-52


  Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі:

  1. білім беруді басқару органы басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын  

  жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;

        2) жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;

        3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;

        4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

        5) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;

        6) ескертпелер мен көтермелеулерді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік  

           мінездеме;

        7) біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);

        8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

        9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;

        10) тестілеуден өткендігі туралы анықтама (болған жағдайда);

        11) мектепті дамытудың перспективалық жоспары.

        Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың көшірмелері жұмыс орнының кадр қызметі немесе       

       білім беру ұйымының жауапты қызметкері тарапынан куәландырылады және мөрмен куәландырылады.

         Конкурсқа қатысуға кандидат өзінің кәсіби жетістіктері, біліктілігін арттыру, ғылыми зерттеулер, өзінің педагогикалық тәжрибесін қорытындылау, наградалары туралы қандайда болмасын деректі  расталған ақпаратты ұсынуға құқылы.


  Бәйдібек  аудандық  білім  бөлімі мемлекеттік мекемесі
                                                                 Объявляется конкурс


  Наименование органа  объявившего конкурс: Туркестанская область, район Байдибек, государственное учреждение отдел образования района Байдибек.

  Наименование должности  на который проводится конкурс: Директор государственного коммунального казенного предприятие «Станция юных натуралистов, техников, туристов. 

  Место нахождения, полное наименование учебного заведения: Туркестанская область, Байдибекский район, село Шаян, государственное коммунальное казенное предприятие «Станция юных натуралистов, техников, туристов. 


  Должностные обязанности: Руководит организацией дополнительного образования детей в соответствии с Уставом организации и другими нормативными правовыми актами. Организует работу и взаимодействие структурных подразделений по оказанию социальных, дополнительных образовательных, коммуникативных услуг в области культурно-досуговой деятельности, развитию физической культуры и спорта.

        Прогнозирует и планирует работу на основе современных методов управления. Организует разработку и утверждение социально-педагогических программ развития микрорайона. Осуществляет контроль за качеством образования, создает необходимые условия безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников организации во время образовательного процесса. Руководит работой педагогического совета.

        Осуществляет меры по расширению взаимовыгодного сотрудничества с организациями дополнительного образования детей ближнего и дальнего зарубежья по вопросам образования и воспитания, активно использует и развивает современные информационные технологии. Определяет структуру управления, осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации дополнительного образования детей. Формирует контингент обучающихся. Координирует работу педагогических работников и методических объединений, содействует деятельности попечительского совета и общественных организаций, в том числе детских организаций.

        Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности. Осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и вспомогательного персонала, создает условия для повышения их профессионального мастерства.

        Осуществляет связь с общественностью, координирует работу с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими). Обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетности. Представляет интересы организации во всех органах и осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Казахстан.

  Должен знать:Конституцию Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье", Законы Республики Казахстан "Об образовании", "О языках в Республике Казахстан", "О правах ребенка в Республике Казахстан", "О противодействии коррупции", "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности" и другие нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития образования, профиль работы организации дополнительного образования детей и его особенности, возрастные особенности психологии подросткового и юношеского периода, психологию, социологию и специфику работы в различной социальной среде, основы общей и семейной педагогики, методы выявления экстремальных ситуаций, методы проведения консультаций для подростков и молодежи, организацию работы с трудными подростками и молодежью, педагогику, педагогическую психологию, достижения педагогической науки и практики, основы экономики, финансово-хозяйственной деятельности, законодательства о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, санитарные правила и нормы.

  Размер заработной платы: от 113393 до 137483 тенге, в зависимости от стажа работы.
  Место и время проведения конкурса: Государственное учреждение отдела образования района Байдибек.
                                                                       Между 25-30 ноября 2019 года.
  Срок подачи заявки на участие в конкурсе:
        Не позднее 7 рабочих дней со дня публикации объявления село Шаян, улица Т.Тасбулатулы1, район Байдибек, 2 этаж принимается в помещении №28 отдела образования. Контактные телефоны: 8/72548 / 2-15-52
  Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:

  1) заявление на участие в конкурсе на имя руководителя органа управления образованием с указанием места регистрации, фактического места проживания, контактных телефонов;

   2) копию документа, удостоверяющего личность;

   3) копию документа государственного образца об образовании;

   4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;

   5) личный листок по учету кадров и фото;

   6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;

   7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при ее наличии);

   8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);

   9) справку об отсутствии судимости;

  10) справку о прохождении тестирования (при ее наличии);
   11) перспективный План развития государственной организации образования.


        Копии документов, представленных для участия в конкурсе, заверяются кадровой службой с места работы или ответственным работником организации образования и заверяется печатью.

         Для участия в конкурсе кандидат вправе предоставить на рассмотрение органу управления образованием материалы о его профессиональных достижениях, повышении квалификации, научных исследованиях, обобщении собственного педагогического опыта, наградах.

  государственное учреждение отдел образования района Байдибек.


  Конкурс жариялайды


  Конкурс жариялаған орган атауы: Түркістан облысы, Бәйдібек аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесі.

  Конкурс жарияланған лауазымның атауы: «Кеңсай» жалпы орта мектебі мемлекеттік коммуналдық мекемесінің директоры.

  Орналасқан орны, білім беру мекемесінің толық атауы: Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Борлысай ауыл округі, Қошқарата ауылы, «Кеңсай» жалпы орта мектебі мемлекеттік коммуналдық мекемесі..


  Лауазымға орналасу үшін кандидатқа қойылатын біліктілік талаптар: Жоғары  педагогикалық  білімі және білім беру ұйымдарындағы педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның ішінде басқарушылық қызметте кемінде бір жыл, бірінші немесе жоғары біліктілік санатының және (немесе) "педагог-сарапшы", "педагог-зерттеуші", "шебер-педагог" санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, ЖОО және әдістемелік қызмет қызметкерлерін қоспағанда)


  Лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымының қызметін оның жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқарады. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын педагогикалық және әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып іске асыруды ұйымдастырады. Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен жұмыс жоспарларын бекітеді. Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына сәйкес жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік және материалдық-техникалық базасын ұйымдастырады және жетілдіреді. Оқу-тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады және жетілдіреді. 

  Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді.
   Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне ықпал етеді. Білім беру құқығына берілген лицензиясына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер контингентін қалыптастырады, оқушылар мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан шыққан тәрбиеленушілердің заңды құқығы мен мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және басқа да) қорғайды, олардың туысқандық байланысын қолдай үшін оларға жағдай жасау бойынша шаралар қабылдайды. Оқу-тәрбие процесі кезінде білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім беру ұйымы қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға қажетті жағдай жасайды. Белгіленген заңнама шегінде білім беру ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, жыл сайын құрылтайшылардың қаржылық және материалдық қаражаттың түсуі және жұмсалуы туралы есебін береді.
         Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, оқу-материалдық базаның сақталуын және толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитариялық-гигиеналық режимді, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді.


  Лауазымдық жалақы мөлшері: Еңбек өтіліне сәйкес 113393 тенгеден - 137483 тенгеге  дейін.


  Конкурс өткізу орны және күні: Бәйдібек аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесі.

                                                           2019 жылдың  25-30 қараша аралығы. 

  Конкурсқа қатысуға өтінімді беру мерзімі мен оның қабылдау орыны:

        Хабарландыру жарияланған күннен бастап 7 жұмыс күнінен кешіктірілмей Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы, Т.Тасболатұлы көшесі № 1 үй, 2-қабат аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің  №28 бөлмесінде қабылданады. Анықтама телефондары: 8/72548/ 2-15-52


  Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі:

  1. білім беруді басқару органы басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын  

  жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;

        2) жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;

        3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;

        4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

        5) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;

        6) ескертпелер мен көтермелеулерді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік  

           мінездеме;

        7) біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);

        8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

        9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;

        10) тестілеуден өткендігі туралы анықтама (болған жағдайда);

        11) мектепті дамытудың перспективалық жоспары.

        Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың көшірмелері жұмыс орнының кадр қызметі немесе       

       білім беру ұйымының жауапты қызметкері тарапынан куәландырылады және мөрмен куәландырылады.

         Конкурсқа қатысуға кандидат өзінің кәсіби жетістіктері, біліктілігін арттыру, ғылыми зерттеулер, өзінің педагогикалық тәжрибесін қорытындылау, наградалары туралы қандайда болмасын деректі  расталған ақпаратты ұсынуға құқылы.


  Бәйдібек  аудандық  білім  бөлімі мемлекеттік мекемесі

  Объявляется конкурс


  Наименование органа  объявившего конкурс: Туркестанская область, район Байдибек, государственное учреждение отдел образования района Байдибек.

  Наименование должности  на который проводится конкурс: Директор государственного коммунального учреждения общая средняя школа "Кеңсай".

  Место нахождения, полное наименование учебного заведения: Туркестанская область,район Байдибек, сельский округ Борлысай, село Кошкарата, государственное коммунальное учреждение "Кеңсай".

  Квалификационные требования к кандидату на должность: Высшее педагогическое образование и опыт преподавания в образовательных учреждениях должны составлять не менее пяти лет, включая не менее одного года высшего руководства, первой или высшей категории или педагог-мастер, педагог-эксперт, педагог-исследователь.

  Трудовые обязанности:Регулирует деятельность организации образования ее уставом и иными нормативными правовыми актами. Организует внедрение Государственного общеобязательного образовательного стандарта совместно с педагогическим и методическим советом. Утверждает рабочий план, программы и рабочие планы. Обеспечивает общее образование в соответствии с Законом об обязательном образовании детей в регулируемом месте. Организует и совершенствует научно-методическую и материально-техническую базу учебного процесса. Организует и совершенствует методическое обеспечение учебного процесса. Обеспечивает развитие современных информационных технологий.
  Способствует деятельности педагогических организаций, методических объединений, детских организаций. По лицензии на обучение формируют контингент учеников, обеспечивают социальную защиту учеников. Защищает законные права и интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (личные, имущественные, жилищные, трудовые и т. Д.), И предпринимает шаги для создания условий, позволяющих им поддерживать родство.
         Создает необходимые условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся и работников образовательной организации в процессе учебного процесса. Владеет имуществом и имуществом организации образования в рамках законодательства, ежегодно отчитывается о финансовых и материальных поступлениях и расходах учредителей.
  Ведет учет в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивает сохранность и пополнение учебно-материальной базы, несет ответственность за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического обращения, охраны здоровья и техники безопасности.
  Размер заработной платы: от 113393 до 137483 тенге, в зависимости от стажа работы.
  Место и время проведения конкурса: Государственное учреждение отдела образования района Байдибек.
                                                                       Между 25-30 ноября 2019 года.
  Срок подачи заявки на участие в конкурсе:
        Не позднее 7 рабочих дней со дня публикации объявления село Шаян, улица Т.Тасбулатулы1, район Байдибек, 2 этаж принимается в помещении №28 отдела образования. Контактные телефоны: 8/72548 / 2-15-52
  Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:

  1) заявление на участие в конкурсе на имя руководителя органа управления образованием с указанием места регистрации, фактического места проживания, контактных телефонов;

   2) копию документа, удостоверяющего личность;

   3) копию документа государственного образца об образовании;

   4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;

   5) личный листок по учету кадров и фото;

   6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;

   7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при ее наличии);

   8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);

   9) справку об отсутствии судимости;

  10) справку о прохождении тестирования (при ее наличии);
   11) перспективный План развития государственной организации образования.


        Копии документов, представленных для участия в конкурсе, заверяются кадровой службой с места работы или ответственным работником организации образования и заверяется печатью.

         Для участия в конкурсе кандидат вправе предоставить на рассмотрение органу управления образованием материалы о его профессиональных достижениях, повышении квалификации, научных исследованиях, обобщении собственного педагогического опыта, наградах.

  Государственное учреждение отдел образования района Байдибек.


  Похожие новости
 • Мектеп сайттары
 • Конкурс туралы хабарландыру
 • Жалпы халықтық диктант қорытындысы туралы
 • «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «ЗАМАНАУИ КӘСІПТІК БАҒДАРЛАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ АУДАНДЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ
 • Рухани жаңғыру» бағдарламасынның аясында

 • Добавить комментарий
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

 • Фото жаңалықтар
  Cоңғы жаңалықтар
  Жаңа материал
  09 апрель Хабарландыру

  02 апрель Конкурс жариялайды

  02 апрель Конкурс жариялайды

  Жаңалықтар топтамасы
  09 апрель

  Хабарландыру